bthwxg
bthwx2
bthwx33
bthw4

T NEWZE

Dürli aýratyn önümler

biz hakda

bilmeli zatlaryňyz

hakda

näme edýäris

“PROTUNE OUTDOOR” 2015-nji ýylda Ningbo şäheriniň portunyň golaýynda ýerleşýän ofisde matketka hökmünde syýahatyna başlady.Daşary ýurtdaky işimizi has-da giňeltdik we önümlerimiziň baý tejribesine we daşarky senagatdaky hyzmatdaşlarymyzyň käbir hünärmenlerine we mugallymlaryna esaslanyp, göz öňünde tutulan netijä geldik. Işçimiziň tutanýerliligi, birinji hatarda söweşýänleriň, işlemek we wepalylyk miniatýurasydyr. her bir müşderiniň ynamyny we ynamyny göterip işlemek.

has köp >>
Protune

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

köpräk oka
 • Güýç

  Güýç

  Ningbo Protune Outdoor Products Co., ltd Hytaýda açyk önümleri öňdebaryjy üpjün ediji.

 • Dizaýn

  Dizaýn

  “Protune” -niň işgärleriniň 35% -i önüm dizaýny bilen meşgullanýar

 • Hil ulgamy

  Hil ulgamy

  ISO 9001: 2008 QM ulgamy, QC080000 we ISO14001: 2004 Daşky gurşawy aldyk

Kategoriýalar

Önümi sanaw sanawy arkaly çalt tapyň

 • Dünýä belli markalar 01

  Dünýä belli markalar

 • Belli hyzmatdaşlar 02

  Belli hyzmatdaşlar

 • Çalt transport 03

  Çalt transport

 • Çalt töleg 04

  Çalt töleg

 • hyzmatdaşlygy 05

  hyzmatdaşlygy

habarlar

index_news_container

Tebigatda düşelge gurmaýan nätanyş erkekler we aýallar, has ösen çadyry nädip saýlamaly?

Tebigatda düşelge gurmaýan nätanyş erkekler we aýallar, has ösen çadyry nädip saýlamaly?Wildabany ýerde düşelge etmek indi köp ýaşlaryň halaýan zady.Singleeke erkek bolsun, aýal bolsun ýa-da ýaş durmuşa çykan dost bolsun, hemmesi dynç günleri garyndaşlary, dostlary ýa-da maşgalasy bilen ýabany ýerde düşelge gurmagy halaýarlar ...

Nätanyş erkekler we aýallar ...

Wildabany ýerde düşelge gurýan nätanyş erkekler we aýallar, çadyry nädip saýlamaly ...
has köp >>

Täze gelenler näme etmeli ...

Dynç alyşyň esasy enjamlary çadyrlardyr.Bu gün t ... hakda gürleşeris ...
has köp >>

Çadyryň täze görnüşi hökmünde, ...

Çişirilen çadyrlar täze çadyr önümleri.Pri ...
has köp >>